foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

Harmonogram zebrań z rodzicami w Liceum Ogólnokształcącym
im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku
w roku szkolnym 2017/2018

05.09.2017 – klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
17.10.2017 – klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
21.11.2017 – klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
12.12.2017 – klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
23.01.2018  - klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
20.03.2018 – klasa I - godz. 16.00
        - klasa III – godz. 17.00
22.05.2018 – godz. 16.00

 

 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2017 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku