foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

samorzadgb2017 r

Przewodniczący Samorządu: Hulko Adrian (w środku)
Z-ca przewodniczącego: Dagmara Kołodziej (od lewej)
Skarbnik: Wiktoria Kołodziej (od prwej)
Sekretarz: Nikola Chojka

 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2018 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku