foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Rada Rodziców Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku
Rok szkolny 2017/2018

Janusz Dudojć - Przewodniczący
Olga Fudali
Robert Kucharski
Emilia Sadowska

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.