foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

Rada Rodziców Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku
Rok szkolny 2017/2018

Janusz Dudojć - Przewodniczący
Olga Fudali
Robert Kucharski
Emilia Sadowska
Maria Kuca

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2018 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku