foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

ROK SZKOLNY 2018/2019

Nauczyciele uczący w technikum:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, przedmioty zawodowe w technikum logistycznym, wychowawca klasy 2TL
Bobryk Edmund – podstawy przedsiębiorczości
Chudy Magdalena – matematyka, matematyka – rozszerzenie, wychowawca klasy 3TI
Gusar Vasyl – język angielski
Hryniewicz Edward – wychowanie fizyczne
ks. Grzelak Dariusz - religia
Kuczyńska-Kuśmierczyk Beata – język niemiecki
Kuzyk Robert – informatyka – rozszerzenie, przedmioty zawodowe w technikum informatycznym
Rosińska Anna – język polski
Woźniak Joanna – historia i społeczeństwo

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.