foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauczyciele uczący w technikum:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe w technikum logistycznym, wychowawca klasy 1TL
Bobryk Edmund – wiedza o społeczeństwie
Cichowlas Mirella – biologia
Domańska Anita – język angielski, język obcy w logistyce
Duszyńska Magdalena – matematyka, matematyka – rozszerzenie, wychowawca klasy IITI
Gancarz Kamila – chemia
ks. Grzelak Dariusz - religia
Knop Krzysztof - fizyka
Kuczyńska-Kuśmierczyk Beata – język niemiecki
Kuzyk Robert – informatyka – rozszerzenie, przedmioty zawodowe w technikum informatycznym
Niedźwiecka-Hayajneh Maria – historia
Pańkowska Sylwia – geografia
Rosińska Anna – język polski
Rybiński Grzegorz – informatyka
Sawicki Mirosław – wychowanie fizyczne
Urbańczyk Magda – język angielski, język obcy zawodowy
Wysokiński Piotr – wychowanie fizyczne

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.