foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauczyciele uczący w liceum ogólnokształcącym:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły, matematyka
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze
Bobryk Edmund – wiedza o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie – rozszerzenie, podstawy przedsiębiorczości
Cichowlas Mirella – biologia
Domańska Anita – język angielski, język angielski - rozszerzenie
Duszyńska Magdalena – matematyka
Gancarz Kamila – chemia
ks. Grzelak Dariusz - religia
Knop Krzysztof - fizyka
Kuczyńska-Kuśmierczyk Beata – język niemiecki
Niedźwiecka-Hayajneh Maria – historia, historia i społeczeństwo
Pańkowska Sylwia – geografia, geografia – rozszerzenie, wychowawca klasy IILO i IIILO
Rosińska Anna – język polski
Rybiński Grzegorz – informatyka
Sawicki Mirosław – wychowanie fizyczne
Wysokiński Piotr – wychowanie fizyczne

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2018 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku