foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

ROK SZKOLNY 2017/2018


Nauczyciele uczący w szkole podstawowej klasy I - III:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, edukacja plastyczna
Głogowska Zofia – zastępca dyrektora szkoły, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia
Bryczkowska Nina – język niemiecki
Dmitrów Angelika – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa
Hoc Magda – edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, wychowawca klasy IIa
ks. Patrzylas Paweł - religia
Rybiński Grzegorz – edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe
Sawicki Mirosław – wychowanie fizyczne
Urbańczyk Magda – język angielski
Wałach Magda - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
Wysokiński Piotr – wychowanie fizyczne

Nauczyciele uczący w szkole podstawowej klasy IV - VII:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły, matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIIa
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, plastyka, muzyka
Bryczkowska Nina – język niemiecki, język rosyjski
Cichowlas Mirella – przyroda, biologia
Duszyńska Magdalena – matematyka, wychowawca klasy Va
Dyrba Agnieszka – język polski
Gancarz Kamila – matematyka, chemia, wychowawca klasy IVa
Knop Krzysztof - fizyka
Kuczyńska-Kuśmierczyk Beata – język niemiecki
Niedźwiecka-Hayajneh Maria – historia i społeczeństwo, historia
Pańkowska Sylwia - geografia
ks. Patrzylas Paweł - religia
Rosińska Anna – język polski
Rybiński Grzegorz – zajęcia techniczne, informatyka
Sawicki Mirosław – wychowanie fizyczne
Urbańczyk Magda – język angielski
Wysokiński Piotr – wychowanie fizyczne

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.