foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauczyciele uczący w gimnazjum:

Jasińska Renata – dyrektor szkoły, matematyka
Kołodziej Monika - zastępca dyrektora szkoły, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy IIIa
Bobryk Edmund – wiedza o społeczeństwie
Cichowlas Mirella – biologia z ochroną środowiska
Domańska Anita – język angielski
Duszyńska Magdalena – matematyka
Gancarz Kamila – chemia
Knop Krzysztof - fizyka
Kuczyńska-Kuśmierczyk Beata – język niemiecki
Niedźwiecka-Hayajneh Maria – historia
Pańkowska Sylwia - geografia
ks. Patrzylas Paweł - religia
Rosińska Anna – język polski, wychowawca klasy IIa
Rybiński Grzegorz – zajęcia techniczne, informatyka
Sawicki Mirosław – wychowanie fizyczne
Urbańczyk Magda – język angielski

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2018 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku