foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Strona www Szkół im. Edmunda Bojanowskiego: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

    Z nami ku przyszłości!

Tak jak wszędzie, tak i w naszej szkole obchodziliśmy Mikołajki. Z samego rada Święty Mikołaj gościł w „małej podstawówce”, gdzie spotkał się z najmłodszymi klasami. Z pomocą Śnieżynek obdarował dzieci prezentami, a one go piosenkami i wierszykami. Następnie udał się do świetlicy szkolnej przy ulicy Kolejowej gdzie czekały na niego duże i bardzo duże dzieci. Tutaj również wręczał upominki. Uczniowie wysłuchali historii świętego Mikołaja, na podstawie której rozwiązywali quiz. Wszystkich rozbawił wywiad z naszym gościem, ale najwięcej śmiechu było podczas występów artystycznych dużych dzieci. Całość spotkania przygotowały wspólnie samorządy naszych szkół co było świetną okazją do integracji i zabawy.

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

2017 © Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku