foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Żarski „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 27 lutego 2018 zostały uroczyście oddane i otwarte długo oczekiwane pracownie komputerowe w Szkołach im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku. Ponad 40 komputerów najwyższej klasy i parametrach stanowić będzie znakomitą bazę do nauki i doskonalenia zawodowego przyszłych techników o specjalnościach powiązanych z wiedzą o świecie cyfrowym. Oznacza to również wprowadzenie do szkoły nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym oraz  praktyczne przygotowanie informatyków – specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły w rodzinnych miejscowościach czy kontynuować edukację na studiach wyższych.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Starostwu Powiatowemu w Żarach i Zarządowi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, które jest Organem Prowadzącym „Szkoły Bojanowskiego”.

Protokół Komisji Rekrutacyjnej
 
Komisja rekrutacyjna powołana decyzją Dyrektora Szkoły w sprawie zaopiniowania i wytypowania uczniów Technikum Informatycznego do udziału w zagranicznym, czterotygodniowym stażu, na podstawie przyjętego regulaminu rekrutacyjnego, postanowiła rekomendować n/w uczniów, którzy spełnili obowiązujące i oczekiwane kryteria obejmujące obszary: wiedza teoretyczna i praktyczna z przedmiotów kierunkowych, poprawna znajomość języka niemieckiego, realizacja obowiązków wobec szkoły oraz inne wynikające z regulaminu szkoły:
Bartosz Gilski
Adrian Jaworek
Marcel Koniecki
Dariusz Zieliński
Krystian Piaseczny
Damian Goletz
Norbert Sala
Eliasz Kleszczewski
Bartosz Tosza
 
podpisano
Komisja Rekrutacyjna
Technikum Informatyczne
Szkoły im. Bojanowskiego w Lubsku
Lubsko 9 lutego 2018

edmund bojanowski2

17.10.2017r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie pod hasłem „Znam życie patrona szkoły – bł. E. Bojanowskiego”. W konkursie udział wzięło 3 uczniów. Największą wiedzą wykazał się Hubert Fudali zajął I miejsce, II miejsce –Wiktoria Kowlaska, III miejsce – Dawid Gawron.

edmundbojanowski

7.10.2017r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie pod hasłem „ Znam życie patrona szkoły – bł. E. Bojanowskiego”. W konkursie udział wzięło 2 uczniów. Największą wiedzą wykazała się Wiktoria Bennefelt, II miejsce – Damian Goletz.

pic 0001

W dniu dzisiejszym odbyły się Wybory do Samorządu Szkolnego Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Bojanowskiego, z udziałem Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego oraz uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu wyborczym, po zapoznaniu uczniów z najistotniejszymi zapisami prawa wyborczego w wyniku tajnego głosowania wyłoniono władze samorządowe szkoły. W komisji wyborczej zasiadali uczniowie klasy III LO.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

„W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich nauczycieli, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!”.  

Samorząd Uczniowski

bukiet 11213 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w świetlicy szkolnej odbyła się uroczysta akademia. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.  
Jako pierwsi swoje podziękowania i życzenia złożyli nauczycielom najmłodsi przedstawiciele społeczności uczniowskiej. W dalszej części programu Kornelia Sładka przeprowadziła spotkanie Rady Uczniowskiej, która opiniowała pracę nauczycieli. Gimnazjalistki zaprezentowały pokaz użytecznej mody nauczycielskiej. Nie obyło się bez wybuchów śmiechu. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły Pani Dyrektor Renata Jasińska. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

 

Nabór 2018/2019

plakatsp2018 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.