foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

star clipp3 marca 2017r. odbył się w Urzędzie Miasta w Lubsku drugi etap eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy I TI: Krystian Piaseczny i Michał Rotkis.
Uczestnicy turnieju rozwiązywali test składający się z 20 pytań.

Czytaj więcej: Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w...

poz ar woz15.02.2017r. w Technikum Informatycznym im. E. Bojanowskiego zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Udział wzięło 4 uczniów.

- I miejsce zajął Krystian Piaseczny
- II miejsce – Wiktoria Bennefelt
- III miejsce – Michał Rotkis

Osoby te zakwalifikowały się do eliminacji gminnych, które odbędą się w miesiącu marcu.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

groszW dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. uczniowie  klasy I Technikum Informatycznego brali udział w XVII edycji akcji GÓRA GROSZA.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Góra Grosza to również efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz osieroconych dzieci.
Aktyw biblioteczny w składzie: Wiktoria Bennefelt i Michał Rotkis zebrali  21,82 złotych.
Zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

sienkiewicz

Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza i 100. rocznicy śmierci pisarza, w naszej szkole odbył się Konkurs wiedzy o życiu i twórczości. W konkursie zorganizowanym przez bibliotekę szkolną udział wzięło 5 uczniów.  I miejsce zajął Damian Goletz, a II miejsce Michał Rotkis.
Henryk Sienkiewicz „Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”.

Czytaj więcej: Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza w Technikum Informatycznym

Informacja dla uczniów

Technikum Informatycznego w sprawie zagranicznych praktyk zawodowych

W związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu pozyskanie unijnych dotacji do kształcenia zawodowego uczniów Technikum Informacyjnego

sugerujemy zapoznanie się z materiałem informacyjnym dotyczącym możliwości wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy.

Szczególnym zainteresowaniem przyszłych beneficjentów projektu powinny być n/w strony.

Wiedza o programie będzie poddana indywidualnej weryfikacji za pomocą ankiet.

Wyniki ankiet będą miały wpływ na ostateczny kształt 10-osobowej grupy, która weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym.

Weryfikacja wiedzy odbędzie się w dniach 16-18 stycznia br.

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/

http://erasmusplus.org.pl/30lat/

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.