foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Od maja 2018r w Technikum Informatycznym im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku trwa kurs ECDL „European Computer Driving Licence” w Polsce nazywany „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.
Kurs jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej w nauczanym przez uczniów zawodzie technik informatyk.

Uczniowie po ukończeniu szkolenia mogą otrzymać już pierwsze uprawnienia/certyfikaty ECDL.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp:„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.