foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Od 30 listopada 2018r w Technikum Informatycznym im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku trwa kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV - E-eksploatacja.
Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (m.in.: elektryk).
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1 kV.
Uczniowie po ukończeniu szkolenia mogą otrzymać uprawnienia/certyfikaty:
1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz po zdanym ustnym egzaminie państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
2. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji sieci do 1 kV. Świadectwo jest ważne 5 lat.
Uczniom biorącym udział w szkoleniu Szkoła zapewnia koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, pokrycie kosztów egzaminu państwowego.
Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim,
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp:
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.