foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Uczniowie Technikum Informatycznego im. E. Bojanowskiego w Lubsku przez cały kwiecień będą przebywać w Berlinie. Pobyt w stolicy Niemiec, wiąże się ze stażem obowiązującym uczniów klas technicznych. Staż realizowany będzie w firmach komputerowych. Stażyści doskonalić będą dotychczas zdobyte umiejętności w trakcie nauki w szkole macierzystej. W trakcie pobytu uczestniczyć będą w zajęciach kulturalnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, spotkaniach z pracodawcami. Będą zakwaterowani w niemieckich rodzinach co dodatkowo będzie sprzyjać poszerzaniu  umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim. Po zakończeniu stażu odbędzie się szereg działań upowszechniających projekt; konferencja, wystawa fotograficzna, informacje w lokalnych i regionalnych mediach, informacje , raporty i sprawozdania na platformach rezultatów Erasmusa, spotkanie autorskie i szereg innych, o których na bieżąco będziemy informować.

stazyściti

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.