foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Żarski „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 27 lutego 2018 zostały uroczyście oddane i otwarte długo oczekiwane pracownie komputerowe w Szkołach im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku. Ponad 40 komputerów najwyższej klasy i parametrach stanowić będzie znakomitą bazę do nauki i doskonalenia zawodowego przyszłych techników o specjalnościach powiązanych z wiedzą o świecie cyfrowym. Oznacza to również wprowadzenie do szkoły nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym oraz  praktyczne przygotowanie informatyków – specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły w rodzinnych miejscowościach czy kontynuować edukację na studiach wyższych.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Starostwu Powiatowemu w Żarach i Zarządowi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, które jest Organem Prowadzącym „Szkoły Bojanowskiego”.

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.