foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Uczniowie Technikum Informatycznego im. E. Bojanowskiego w Lubsku przez cały kwiecień będą przebywać w Berlinie. Pobyt w stolicy Niemiec, wiąże się ze stażem obowiązującym uczniów klas technicznych. Staż realizowany będzie w firmach komputerowych. Stażyści doskonalić będą dotychczas zdobyte umiejętności w trakcie nauki w szkole macierzystej. W trakcie pobytu uczestniczyć będą w zajęciach kulturalnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, spotkaniach z pracodawcami. Będą zakwaterowani w niemieckich rodzinach co dodatkowo będzie sprzyjać poszerzaniu  umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim. Po zakończeniu stażu odbędzie się szereg działań upowszechniających projekt; konferencja, wystawa fotograficzna, informacje w lokalnych i regionalnych mediach, informacje , raporty i sprawozdania na platformach rezultatów Erasmusa, spotkanie autorskie i szereg innych, o których na bieżąco będziemy informować.

stazyściti

W miniony piątek odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników stażu zawodowego dla uczniów Technikum Informatycznego w Lubsku. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, rodzice i stażyści. Uczniowski staż będzie realizowany w w Kwietniu w firmach komputerowych w Berlinie.

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Żarski „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 27 lutego 2018 zostały uroczyście oddane i otwarte długo oczekiwane pracownie komputerowe w Szkołach im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku. Ponad 40 komputerów najwyższej klasy i parametrach stanowić będzie znakomitą bazę do nauki i doskonalenia zawodowego przyszłych techników o specjalnościach powiązanych z wiedzą o świecie cyfrowym. Oznacza to również wprowadzenie do szkoły nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym oraz  praktyczne przygotowanie informatyków – specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły w rodzinnych miejscowościach czy kontynuować edukację na studiach wyższych.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Starostwu Powiatowemu w Żarach i Zarządowi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, które jest Organem Prowadzącym „Szkoły Bojanowskiego”.

Protokół Komisji Rekrutacyjnej
 
Komisja rekrutacyjna powołana decyzją Dyrektora Szkoły w sprawie zaopiniowania i wytypowania uczniów Technikum Informatycznego do udziału w zagranicznym, czterotygodniowym stażu, na podstawie przyjętego regulaminu rekrutacyjnego, postanowiła rekomendować n/w uczniów, którzy spełnili obowiązujące i oczekiwane kryteria obejmujące obszary: wiedza teoretyczna i praktyczna z przedmiotów kierunkowych, poprawna znajomość języka niemieckiego, realizacja obowiązków wobec szkoły oraz inne wynikające z regulaminu szkoły:
Bartosz Gilski
Adrian Jaworek
Marcel Koniecki
Dariusz Zieliński
Krystian Piaseczny
Damian Goletz
Norbert Sala
Eliasz Kleszczewski
Bartosz Tosza
 
podpisano
Komisja Rekrutacyjna
Technikum Informatyczne
Szkoły im. Bojanowskiego w Lubsku
Lubsko 9 lutego 2018

edmund bojanowski2

17.10.2017r. odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie pod hasłem „Znam życie patrona szkoły – bł. E. Bojanowskiego”. W konkursie udział wzięło 3 uczniów. Największą wiedzą wykazał się Hubert Fudali zajął I miejsce, II miejsce –Wiktoria Kowlaska, III miejsce – Dawid Gawron.

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.