foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Od stycznia 2018 r. uczniowie klas I-IV będą mogli skorzystać z możliwości udziału w „szkolnym korpusiku werbelków”.
Zajęcia grupy odbywać się będą 1 x w tygodniu (45 min).
Dla potrzeb perkusyjnej grupy zostaną zakupione odpowiednie instrumenty perkusyjne. Przesłuchania muzyczne i nabór do „korpusiku” odbędzie jeszcze przed świętami.
Udział w grupie perkusyjnej umożliwi wspólną twórczość za pomocą środków muzycznych. Naszym celem jest promowanie radości muzyki, wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej, poprawa umiejętności komunikacyjnych, redukcja stresu poprzez wspólne granie muzyki, zwiększenie pewności siebie na poziomie indywidualnym i grupowym. Skupimy się na wspólnym odkrywaniu świata muzyki i rytmu. Celem podstawowym będzie utworzenie grupy i przekształcenie jej w pełni funkcjonujący i improwizujący zespół perkusyjny. Uczniowie przeżyją wiele doświadczeń muzycznych i komunikatywnych. Za pomocą różnych metod uczniowie poznają podstawowe muzyczne elementy (tempo, dynamikę, rytmiczne frazy itp.). Docelowo, grupa dołączy do istniejącego „korpusu werblistów”. W planach na 2018 rok znajdują się różne działania, a między innymi: udział w szkolnych i lokalnych uroczystościach, występy okolicznościowe, udział w projektach międzynarodowych.

werbelttttttt

 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2018 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.