foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

fireman01W dniu 12.02.2015r. w Liceum Ogólnokształcącymcim. E. Bojanowskiego zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Udział wzięło 5 uczniów z klas I - II.

I miejsce zajęli: Klaudia Gorczyca, Daniel Paś, Kamil Bobercz klasy II Liceum.

Uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji gminnych, które odbędą się w marcu.

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Czytaj więcej: Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

 

W pierwszej dekadzie stycznia br. Lubsko odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta Pawłograd na Ukrainie. Celem wizyty było rozszerzenie współpracy w oparciu o działające w Lubsku liczne organizacje pozarządowe, kluby sportowe placówki oświatowe i kulturalne a także rozwinięcie współpracy pomiędzy lokalną władzą w obu miastach.
Ukraińscy goście zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków, gdzie z uznaniem podziwiali w pełni skomputeryzowane i nowoczesne urządzenia poprawiające stan lubskiej rzeki, obejrzeli nowoczesny zakład UESA produkujący energetycznych urządzenia rozdzielcze.
Zwiedzili przedszkole Nr 1 w Lubsku, Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych.
W Zespole Szkół Technicznych nauczycielka matematyki z Pawłogradu, poprowadziła lekcję koleżeńską z uczniami drugiej klasy technikum. Bardzo owocne były rozmowy z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
W siedzibie Lokalnej Grupy Działania"Grupa Łużycka" w Lubsku goście uzyskali szeroką informację o bieżącej działalności organizacji."Jako niedzielny, ale zapalony wędkarz, jestem pełen podziwu dla działań i efektów pracy Lokalnej Grupy Rybackiej- stwierdził Jurij Borysenko- szef pawłogradzkiej delegacji - widać że unijne środki, które do Lubska płyną strumieniem są bardzo dobrze wykorzystane dla ogólnego pożytku. Mam nadzieję,że i u nas w naszym mieście będą takie organizacje i stowarzyszenia".
Lubski Dom Kultury był kolejną placówką, którą podziwiali goście z Ukrainy. Spotkanie "na szczycie" z udziałem burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego i sekretarza gminy Henryka Dybki miało charakter organizacyjno-roboczy, w trakcie którego omówione zostały zasady dalszej współpracy pomiędzy miastami. Szczegółowy plan  rozwoju kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami zostanie opracowany i wdrażany po akceptacji tejże współpracy przez miejskich radnych.
 Podsumowującym etapem wizyty było spotkanie z przedstawicielami niektórych organizacji pozarządowych w Lubsku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Szkolnej Rady Młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Gimnazjum im. E. Bojanowskiego a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia "Integracja".
Warto wspomnieć, że od 2008 roku w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży organizowane są sportowe obozy, w których uczestniczą sportowcy lubskiego klubu karate Oyama, grupy sportowców z Forst i Cottbus w Niemczech, a także sportowcy z Pawłogradu, którym szefuje Jurij Borysenko.
"Piszcie projekty unijne i przyjeżdżajcie do nas, choć to daleko bo prawie 1900 kilometrów pociągiem, - mówił Jurij Borysenko - to warto przyjechać, żeby zobaczyć naszą  rzekę Dniepr, poznać wspaniałych ludzi, piękną przyrodę. Przyjeżdżajcie, zapraszamy. U nas nie ma wojny.

Nabór 2018/2019

plakatsp2018 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.