foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

pic 0001

Gimnazjaliści i licealiści pierwszy dzień wiosny powitali międzyklasowym sportowo-rekreacyjnym turniejem. Interesujące konkurencje i zabawy przygotowane przez samorząd uczniowski, pokazały że uczniowie chcą i potrafią się znakomicie się bawić kiedy można i pilnie się uczyć kiedy trzeba.

Czytaj więcej: Witaj wiosno...

Szkoły Bojanowskiego w Lubsku znane są z wielu nowatorskich sposobów i metod nauczania. Do bardziej efektywnych metod można zaliczyć nauczanie za pomocą programów multimedialnych z wykorzystaniem tablic interaktywnych, rozwijanie umiejętności językowych w trakcie wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych.
W naszym archiwum znajduje się wiele klipów filmowych przedstawiających różne scenki z życia naszej szkoły na przestrzeni kilku lat.
Nie zaszkodzi ponowne ich obejrzenie, być może część odbiorców odnajdzie znajome twarze i sytuacje z minionych lat szkolnych.
Kadry z archiwum publikować będziemy przed każdym weekendem.

ti picNa zaproszenie dyrekcji szkoły w sprawie rekrutacji gimnazjalistów do otwieranego w tym roku 4-letniego technikum nformatycznego, odpowiedziała duża grupa rodziców i uczniów zainteresowanych kształceniem na poziomie średniej szkoły.
Zważywszy na fakt, iż dla potrzeb tego przedsięwzięcia zaangażowane są bardzo duże środki finansowe na wyposażenie pracowni komputerowych, można w 100% przewidywać,że będzie to jeden z lepszych projektów edukacyjnych w Lubsku i powiecie żarskim.

Czytaj więcej: Otwarte drzwi do technikum informatycznego

serca walenty2Dzień jest wyjątkowy,
bo walentynkowy…

 

W naszej szkole Poczta Walentynowa pojawiła się już na tydzień przed tym świętem. W bibliotece i świetlicy szkolnej można było nabyć kartki walentynkowe, a wypełnione  i zaadresowane wrzucić do skrzynki.
W piątek 12 lutego listonoszki Marta i Amelia rozniosły walentynki adresatom. Radość z otrzymanych kartek była ogromna.
Uczniowie poszczególnych klas upiekli i sprzedawali ciasto. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegiełek (pomocy dydaktycznych) kartek walentynkowych i ciasta w kwocie 209,37 złotych przekazaliśmy Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Szkoło Pomóż i Ty” dla 21-letniego Jakuba Nowakowskiego, który choruje na retinopatię wcześniaczą i autyzm oraz ma nieuleczalną wadę wzroku i zaburzone postrzeganie świata. Potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, tj. rowerowózka, który ułatwi mu podróżowanie. Koszt takiego sprzętu wynosi 25 000 złotych.
To święto jest dobrą okazją do tego, żeby komuś powiedzieć, że się go lubi. To była bardzo miła akcja, ileż radości i zabawy przy tym było!


Organizatorzy akcji:
świetlica i biblioteka szkolna

Czytaj więcej: Walentynki w LO

pic 015

3,02,2016r. w świetlicy Szkół im. E. Bojanowskiego w Lubsku odbyła się miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Uczniowie naszych szkół zaprezentowali ciekawy program artystyczny na który składały się piosenki i krótkie formy teatralne.

Czytaj więcej: Listy gratulacyjne

pozar1

14.01.2016r. w Liceum Ogólnokształcącym zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.   Udział w Turnieju wzięło 4 uczniów.

I miejsce zajęli – Sylwia Ziemba i Tomasz Gil

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historii  i tradycji ruchu strażackiego.

Nabór 2018/2019

plakatsp2018 

#SuperKoderzy

super koderzy
Nasza Szkoła bierze udział w programie #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.